MOS Microsoft Excel 2016 Nivell Avançat

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina Microsoft 2016, tals com l’administració i opcions d’un llibre, funcions avançades per crear fórmules, taules i gràfics.

 • 30 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 07/09

Per més informació: info@bancat.com

Nòmines i Seguretat Social

Dominar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a la confecció de nòmines d’una empresa.

 • 30 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 07/09

Per més informació: info@bancat.com

Comptabilitat informatitzada

Consolidar els coneixements de comptabilitat bàsica i ampliar-los fins assolir un nivell mitjà

 • 40 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 16/09

Per més informació: info@bancat.com

Gestió comptable, fiscal i laboral

Planificar i implementar estratègies de negoci en matèria d’administració i d’operacions econòmiques-financeres.

 • 60 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 16/09

Per més informació: info@bancat.com

Analítica web i pla de màrqueting digital

Aprendre a mesurar i avaluar els resultats del màrqueting digital, accions a les xarxes socials, SEO, SEM i e-mail màrqueting. I així optimitzar la fixació i l’assoliment d’objectius SMART.

 • 50 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 16/09

Per més informació: info@bancat.com

Gestió fiscal de l’empresa

Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació que seran útils en el entorn professional i empresarial. Aprendre a preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions d’impostos.

 • 40 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 01/10 

Per més informació: info@bancat.com