Lideratge d’equips

Inicia un canvi en la manera d’observar situacions, detectar oportunitats i prendre acció en funció dels objectius que t’hagis plantejat assolir.

 • 60 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 07/09

Per més informació: info@bancat.com

Comptabilitat informatitzada

Consolida els coneixements de comptabilitat bàsica i amplia’ls fins assolir un nivell mitjà

 • 60 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 16/09

Per més informació: info@bancat.com

Analítica web i pla de màrqueting digital

Aprèn a mesurar i avaluar els resultats del màrqueting digital, accions a les xarxes socials, SEO, SEM i e-mail màrqueting. Així optimitzaràs la fixació i l’assoliment d’objectius SMART.

 • 50 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 04/05 

Per més informació: info@bancat.com

Comptabilitat bàsica

Situa la comptabilitat en l’entorn de l’empresa i descobreix els objectius de la comptabilitat

 • 60 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 06/05

Per més informació: info@bancat.com

Comptabilitat avançada

Descobreix una visió global i integradora de la comptabilitat i situar-la dins les tasques administratives-financeres.

 • 60 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 26/06 

Per més informació: info@bancat.com