[:ca]

Sector TIC

Primera plataforma SaaS B2B per empreses multipunt (retail, franquícies, distribució, etc) per simplificar manteniment de serveis enriquit per un mercat de proveïdors locals industrial que permet optimitzar fins 30% els pressupostos anuals. Senzill i rentable per usuari empresa, còmode i rentable pels professionals.

Import en recerca

150.000€

Sector TIC

Primer marketplace de mobilitat elèctrica per subscripció. Agreguen les millors ofertes de renting de vehicles elèctrics per particulars, autònoms i empreses.

Import en recerca

300.000€

[:es]

Sector TIC

Primera plataforma SaaS B2B por empresas multipunto (retail, franquicias, distribución, etc.) para simplificar el mantenimiento de servicios enriquecidos por un mercado de proveedores locales industriales que permite optimizar hasta un 30% los presupuestos anuales. Sencillo y rentable para el usuario empresa, cómodo y rentable para los profesionales.

Capital en búsqueda

100.000€

Sector TIC

Primer marketplace de movilidad eléctrica por subscripción. Agregan las mejores ofertas de renting de vehículos eléctricos para particulares, autónomos y empresas.

Capital en búsqueda

300.000€

[:]