Com funciona Business Angels Network de Catalunya?

Per una banda, Business Angels Network de Catalunya rep projectes empresarials per diferents canals que, un cop analitzats i validats, s’incorporen a la xarxa. Aquests projectes es documenten amb el pla d’empresa i es presenten als business angels que, en funció del seu perfil d’inversió, podrien estar-hi interessats. Aquesta transferència de projectes es fa de manera personalitzada per a cada inversor.

Per altra banda, Business Angels Network de Catalunya identifica i associa nous inversors interessats a participar activament a la xarxa. A partir de l’anàlisi del seu perfil i de les seves expectatives d’inversió, la xarxa ja pot començar a confrontar oferta i demanda de capital: matching.

En el moment que un inversor ha analitzat un pla d’empresa i hi mostra interès, la xarxa Business Angels Network de Catalunya inicia un procés metòdic de contactes, valoracions i negociacions que, en un termini d’entre 3 i 4 mesos, i si finalitza favorablement, s’esdevé l’aportació de capital per part de l’inversor: deal.

Por un lado Business Angels Network de Catalunya recibe proyectos empresariales por diferentes canales, que una vez analizados y validados se incorporaran a la red. Estos proyectos están documentados con el plan de empresa y se presentan al business angels, que en función de su perfil de inversión, podrían estar interesados. Estas propuestas de proyectos se hacen de forma personalizada para  cada inversor.

Por otro lado, Business Angels Network de Catalunya identifica y asocia nuevos inversores interesados en participar activamente en la red. A partir de el análisis de su perfil y de sus expectativas de inversión, la red ja puede comenzar a contrastar oferta y demanda de capital: matching.

En el momento que un inversor a analizado un plan de empresa y muestra interés, la red Business Angels Network de Catalunya inicia un procéso metódico de contactos, valoraciones y negociaciones, que en un plazo de entre 3 y 4 meses si finaliza favorablemente , terminara con la aportación de capital por parte del inversor: deal.