Com funciona BANC?

Per una banda, BANC rep projectes empresarials per diferents canals que, un cop analitzats i validats, s’incorporen a la xarxa. Aquests projectes es documenten amb el pla d’empresa i es presenten als business angels que, en funció del seu perfil d’inversió, podrien estar-hi interessats. Aquesta transferència de projectes es fa de manera personalitzada per a cada inversor.

Per altra banda, BANC identifica i associa nous inversors interessats a participar activament a la xarxa. A partir de l’anàlisi del seu perfil i de les seves expectatives d’inversió, la xarxa ja pot començar a confrontar oferta i demanda de capital: matching.

En el moment que un inversor ha analitzat un pla d’empresa i hi mostra interès, la xarxa BANC inicia un procés metòdic de contactes, valoracions i negociacions que, en un termini d’entre 3 i 4 mesos, i si finalitza favorablement, s’esdevé l’aportació de capital per part de l’inversor: deal.