Estadístiques

Segons l’estudi elaborat per l’EBAN, respecte l’any 2013 la inversió àngel ha crescut un 8,3%, augmentant en 6,1 milions d’euros a Europa.
L’informe d’AEBAN recull les dades objectives de l’activitat de la inversió privada a Espanya. L’informe detalla el perfil demogràfic dels inversors espanyols.
L’Informe anual de l’activitat del sector del capital privat (Venture Capital & Private Equity) elaborat per l’ASCRI, destaca que a l’exercici 2015 es van captar €3.359M com a “nous fons”.

Altres publicacions