Estadístiques

Segons l’estudi elaborat per l’EBAN, respecte l’any 2013 la inversió àngel ha crescut un 8,3%, augmentant en 6,1 milions d’euros a Europa.
L’informe d’AEBAN recull les dades objectives de l’activitat de la inversió privada a Espanya. L’informe detalla el perfil demogràfic dels inversors espanyols.
L’Informe anual de l’activitat del sector del capital privat (Venture Capital & Private Equity) elaborat per l’ASCRI, destaca que a l’exercici 2015 es van captar €3.359M com a “nous fons”.

Altres publicacions

Según el estudio elaborado por el EBAN, con relación al año 2013 la inversión angel ha crecido un 8,3%, aumentando en 6,1 millones de euros en Europa.

El informe de AEBAN recoge los datos objetivos de la actividad de inversión privada en España. El informe detalla el perfil demográfico de los inversores españoles.

El informe anual de la actividad del sector del capital privado (Venture Capital&Private Equity) elaborado por el ASCRI, destaca que en el ejercicio 2015 se captaron €3.359M  como “Nuevos fondos”.

Otras publicaciones