Estadístiques BA Europa 2015

Segons l’estudi elaborat per l’EBAN, respecte l’any 2013 la inversió àngel ha crescut un 8,3%, augmentant en 6,1 milions d’euros a Europa. La comunitat inversora ha crescut fins els 303.650 inversors, que a l’any 2015 van tancar 32.940 operacions. Respecte als països europeus, el Regne Unit segueix sent el país líder en inversions, mentre que Espanya ocupa el segon lloc els dos últims anys, amb 55 milions d’euros d’inversió àngel en 2015.


Según el estudio elaborado por el EBAN, con relación al año 2013 la inversión angel ha crecido un 8,3%, aumentando en 6,1 millones de euros en Europa. La comunidad de inversores ha crecido hasta los 303.650 inversores, que en el año 2015 cerraron 32.940 operaciones. En relación a los países europeos, el reino unido sigue siendo el país líder en inversiones, mientras que España ha ocupado el segundo lugar los dos últimos años, con 55 millones de inversión angel en 2015