Emprendre o morir

El Vallès Oriental va perdre 500 empreses durant l’any 2012. I un 25% de les pimes de la nostra comarca que sobreviuen s’han transformat de petita empresa a micro-empresa. Actualment, un 70% tenen una estructura d’entre 1 i 10 treballadors. Pel que...

Granollers i BANC ajuden a finançar emprenedors

La iniciativa posa en contacte inversors potencials amb projectes empresarials que cerquen capital. Un nou cop de mà per finançar projectes empresarials a la capital del Vallès Oriental i intentar crear ocupació i riquesa. Granollers Mercat amplia les ajudes als...