Entitats conveniades

BANC signa convenis de col·laboració amb l’objectiu d’establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació.

Entre les institucions conveniades comptem amb entitats financeres, professionals i educatives, així com diferents entitats administratives d’arreu de Catalunya, com ara ajuntaments, diputacions i consells comarcals.

Consulteu als següents enllaços la informació de les entitats:

Ajuntaments Administracio
Entitats Professionals Entitats Financeres Entitats Educatives