Entitats conveniades – Entitats Professionals

 

Fundació catalana per a la recerca i la innovació

Fundació Catalunya Cultura

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

ASCAMM
BCD Barcelona Centre de Disseny

SC TRADE CENTER

ASCAMM

ASCAMM

CETIM Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

ADEG Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf

Jove Cambra Internacional de Catalunya

GENTIC Grup d’empreses de noves tecnologies

AGE

AGE Associació Gironina d’Empresàries

Jove Cambra de Vilafranca

Cercle Català de Negocis

Cercle Català de Negocis

neàpolis

Neàpolis

Fundación catalana para la investigacion y la innovación

Fundación Catalunya Cultura

Colegio Oficial de Medicos de Barcelona

ASCAMM

BCD Barcelona Centro de Diseño

SC TRADE CENTER

ASCAMM

ASCAMM

CETIM Colegio de ingenieros Técnico Industriales de Manresa

ADEG Asociación De Empresarios de el Alt Penedès, el Baix Penedès y el Garraf

Joben Camara Internacional de Cataluña

GENTIC Grupp de empresas de nuevas tecnologias

AGE

AGE Asociación Gironina de Empresarias

Joven Camara de Vilafranca

Cercle Català de Negocis

Circulo Catalan de Negocios

neàpolis

Neàpolis