Entitats conveniades – Administració

Generalitat de Catalunya

ACCIÓ

Diputació de Lleida

Diputació de Lleida

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Consell Comarcal del Baix Ebre

Consell Comarcal de el Baix Ebre

Cambra de Comerç de Girona

Cambra de Comercio de Girona

Generalitat de Catalunya

ACCIÓ

Diputació de Lleida

Diputación de Lleida

Diputació de Girona

Diputación de Girona

Consell Comarcal del Baix Ebre

Consejo Comarcal de el Baix Ebre

Cambra de Comerç de Girona

Camara de Comercio de Girona