Expectació

Crec que tots estarem d’acord que el denominador comú a generar en el context actual és la confiança. I això s’aconsegueix amb la cooperació social, empresarial i ciutadana per atendre a les persones que viuen aquests moments de tanta complicació i duresa, fins...