Accme

Els business angels de Business Angels Network de Catalunya inverteixen en cultura

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte posen en marxa la 3a edició del programa ACCME.

S’obre una nova convocatòria per a empreses emprenedores del sector de les indústries culturals i creatives que busquen finançament.

La Unió Europeaemfatitza que el sector de les indústries culturals i creatives (ICC) a Europa, que actualment compon el 3,3% del PIB i ocupa 6,7 milions de persones, és cabdal pel desenvolupament econòmic i social. No només en la seva aportació directa al PIB o a l’ocupació, sinó també impulsa la innovació en altres sectors com la indústria manufacturera, el turisme i l’oci, l’educació i la investigació.

És per aquest motiu que Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte posen en marxa la 3a edició del programa ACCME. Ángeles y Cultura parala Creaciónde Más Empleo té per objectius el foment de l’esperit emprenedor en el sector de les ICC i l’accés al finançament a projectes d’aquest sector.

Aquesta edició d’ACCME tindrà lloc el 2013 i la primera meitat del 2014. Es farà una captació de projectes culturals i creatius i, d’aquests, 18 participaran en una formació Investment Readiness. Els millors podran exposar el seu projecte en un Fòrum d’Inversió davant d’un públic inversor.

El programa ACCME està donant fruits. En la primera edició del programa va participar Visualnet, el marketplace del sector audiovisual, l’empresa que actualment s’ha traslladat a Los Ángeles (Califòrnia), amb l’objectiu de seguir creixent. En l’edició anterior, van participar 15 projectes, entre ells, Oh là l’art, Up Studios, GuideMeUp, Estudi Kalimba i Me & The curiosity.

BANC, institució que posa en contacte business angels i emprenedors que cercen finançament, estudia oportunitats d’inversió en tots els sectors. Des de la seva constitució fins al 2012, Business Angels Network de Catalunya ha tancat 36 operacions amb un volum d’inversió aconseguida de 5M€. Amb el programa ACCME, dóna entrada a emprenedors de les ICC.

Los business angels de Business Angels Network de Catalunya invierten en cultura

Business Angels Network de Cataluña (Business Angels Network de Catalunya) i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ponen en marcha la 3a edición del programa ACCME.

Se abre una nueva convocatoria para empresas emprendedoras de los sectores de las industrias culturales y creativas que buscan financiacion.

La Unión Europea enfatitza que los sectores de las industrias culturales y creativas (ICC) en Europa (que actualmente conponen el 3,3% del PIB y ocupan 6,7 millones de personas) es esencial para el desarrollo económico y social. No solo  por su aportación directa al PIB o a la ocupación, sino porque también impulsan la innovación en otros sectores como la industria de manufacturación, el turismo i el ocio, la educación y  la investigación.

Es por este motivo que Business Angels Network de Cataluña (Business Angels Network de Catalunya) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ponen en marcha la 3a edición del programa ACCME. Ángeles y Cultura para la Creación de Más Empleo; tiene por objetivos  fomentar el espíritu emprendedor en el sector de las ICC y el acceso a la  financiación de proyectos en esos sectores.

Esta edición de ACCME tendra lugar el 2013 y la primera mitad del 2014. Se harà una captación de proyectos culturales y creativos y, de estos, 18 participaran en una formación Investment Readiness. Los mejores podrán exponer  su projecto en un Fòrum de Inversión delante de un público inversor.

El programa ACCME está dando frutos. En la primera edición del programa participaron Visualnet, el marketplace del sector audiovisual, la empresa que actualmente se ha trasladado a Los Ángeles (Califòrnia), con el objetivo de seguir creciendo. En la edición anterior, participaron 15 proyectos, entre ellos, Oh là l’artUp StudiosGuideMeUpEstudi Kalimba i Me & The curiosity.

BANC, institución que pone en contacto business angels y emprendedores que buscan financiación, estudia oportunidades de inversión en todos los sectores. Desde  su constitución hasta el 2012, Business Angels Network de Catalunya ha cerrado 36 operaciones con un volumen de inversión de 5M€. Con el programa ACCME, dara entrada a emprendedores en las ICC.