A Business Angels Network de Catalunya, amb més de 20 anys impulsant empreses innovadores, ara oferim guia per a la certificació de STARTUPS que s’executa a través d’Enisa.

El BOE ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, que regula els criteris perquè les startups accedeixin a beneficis reconeguts a la Llei de foment d’empreses emergents.

A continuació, es presenten alguns dels avantatges:

  • Reducció del tipus impositiu de l’ISOC fins al 15%.
  • Increment del límit de l’exempció fins a 50.000€ anuals en cas de lliurar opcions sobre accions als treballadors.
  • Major deducció per a inversions en noves empreses, amb un tipus d’un 50% i una base màxima de fins a 100.000€.
  • Bonificació durant 3 anys de les quotes de la Seguretat Social per als emprenedors autònoms que també treballin per compte d’altri.
  • Exempció de l’obligació d’obtenció del NIE per a inversors estrangers no residents.
  • Facilitats per a la prestació de garanties o pagaments a compte en cas de rebre subvencions.
  • Aplaçament de pagament de deutes tributaris.
  • Eliminació de taxes específiques per a la constitució d’una nova empresa.
  • Fomentar la creació i desenvolupament d’entorns controlats de proves per validar la viabilitat i l’impacte de nous models en activitats regulades.

Si la teva empresa és de base científica o tecnològica i té un model de negoci innovador, pots beneficiar-te!

Requisits per considerar-se empresa emergent

Contacta amb nosaltres per començar el procés de certificació!

Més informació