Business Angels Network de Catalunya, recolza a les dones emprenedores que tenen una idea de negoci o un projecte emprenedor i volen posar-lo en marxa.

Si necessites informació i suport en la recerca de fonts de finançament, et podem ajudar.

Business Angels Network de Catalunya vol ajudar a donar visibilitat  a la tasca realitzada per les dones emprenedores, contribuir a impulsar la igualtat de gènere al món de l’emprenedoria i posar en relleu la seva aportació al teixit empresarial.

Posa’t en contacte per presentar el teu projecte a la coordinadora de Business Angels Network de Catalunya.

Business Angels Network de Catalunya, forma part de la Xarxa Emprèn, promoguda per la Generalitat de Catalunya, presta serveis d’acompanyament i suport a les persones emprenedores que volen constituir una empresa, així com diferents serveis de promoció i foment de l’emprenedoria per enfortir l’ecosistema emprenedor a Catalunya.

Demana’ns assessorament