[:ca]

  • Business Angels Network de Catalunya s’adhereix a la iniciativa de la generació d’un Manifest per un ecosistema d’àngels inversors equilibrat de gènere de la EBAN.
  • La gestió de Business Angels Network de Catalunya canvia després de 17 anys i recau en nou talent femení.

La Junta Directiva de la Business Angels Network de Catalunya va celebrar el passat dimecres la seva reunió anual. En aquesta trobada es va fer balanç dels resultats aconseguits en el darrer exercici i es van planificar i establir nous objectius pel pròxim 2023.

Durant el 2022, la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha contribuït a capitalitzar 292.000€ en equity. Respecte a la tramitació d’ajuts i instruments de suport a la innovació, Business Angels Network de Catalunya gairebé ha triplicat els resultats aconseguits l’exercici anterior. Al 2021 es van aconseguir 400K€ de finançament, per a 9 projectes adscrits a la xarxa.

Al llarg de l’any passat la xarxa ha continuat col·laborant amb diferents entitats, destaca la signatura d’un conveni de col·laboració amb Foment del Treball, amb l’objectiu d’ajudar a les empreses amb dificultats econòmiques i el foment de l’emprenedoria.

Business Angels Network Catalunya ha col·laborat amb una iniciativa de la EBAN per la creació d’un ecosistema europeu d’inversió en fases inicials i innovació, inclusiu de gènere. S’ha redactat un Manifest per un ecosistema d’Àngels Inversors equilibrat de gènere seguint els 3 punts següents:

  • Augmentar el nombre x3 de dones àngels inversores a Europa
  • Augmentar el nombre d’inversions a projectes de dones emprenedores
  • Augmentar el nombre de dones a les Juntes i Comitès

Per últim, cal remarcar que aquest 2022 el coordinador Àlex d’Espona deixa la gestió de Business Angels Network de Catalunya després de 17 anys aconseguint molts èxits. Assumeix el càrrec de gestió de l’entitat la Carlota Riba, titulada en Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Barcelona, amb considerable experiència en l’àmbit de l’emprenedoria.

[:]