Gràcies a l’acord signat com a entitat col·laboradora per Business Angels Network Catalunya amb MicroBank, hem ajudat a FRUNTERA a aconseguir finançament.

Amb el suport de BANC, la startup ha aconseguit un microcrèdit per donar impuls al seu projecte.

FRUNTERA és un estudi de disseny i desenvolupament de webs i aplicacions, que ofereix serveis de programació i consultoria sobre digitalització de processos de venda i màrqueting digital.