[:ca]

Porta la teva idea a un altre nivell!!

Estàs a les primeres fases de vida de la teva PIME?

 

Segur que el projecte que tens al cap pot aportar innovació, però… Tens el finançament necessari per dur-ho a terme?

BANC et porta un producte que et pot ajudar, es tracta de la Línia Emprenedors, un préstec participatiu d’ENISA, dirigit a startups constituïdes fa menys de vint-i-quatre mesos.

Amb aquest préstec pots arribar a aconseguir fins a 300.000 € sense garantia.

El nostre equip treballa intensament per ajudar-te a trobar finançament, contacta i confia en nosaltres!

 [:es]

Lleva tu idea a otro nivel!!

¿Estás en las primeras fases de vida de tu PYME?

 

Seguro que el proyecto que tienes en la cabeza puede aportar innovación, pero… ¿Tienes la financiación necesaria para llevarlo a cabo?

BANC te trae un producto que puede ayudarte, se trata de la Línea Emprendedores, un préstamo participativo de ENISA, dirigido a startups constituidas hace menos de veinticuatro meses.

Con este préstamo puedes llegar a conseguir hasta 300.000€ sin garantía.

Nuestro equipo trabaja intensamente para ayudarte a encontrar financiación ¡Contacta y confía en nosotros![:]