[:ca]

Tens una idea de negoci que pot aportar innovació al teu sector?  

Necessites finançament per portar-lo endavant? 

 

Aquesta setmana Property Buyers es reuneix, com a projecte adscrit a Business Angels Network de Catalunya, amb l’equip analista d’ENISA. L’objectiu d’aquesta trobada és rebre feedback i optar a un préstec d’una de les línies de finançament de l’entitat.

Si tu també busques o necessites finançar la teva idea, contacta amb nosaltres!

Vols aconseguir un préstec? T’assessorarem!![:es]

¿Tienes una idea de negocio que puede aportar innovación a tu sector?

¿Necesitas financiación para llevarlo adelante?

 

Esta semana Property Buyers se reúne, como proyecto adscrito a Business Angels Network de Catalunya, con el equipo analista de ENISA. El objetivo de éste encuentro es recibir feedback y optar a un préstamo de una de las líneas de financiación de la entidad.

Si tú también buscas o necesitas financiar tu idea, ¡Contacta con nosotros!

¿Quieres conseguir un préstamo? Te asesoraremos!![:]