Les startups adscrites a BANC que busquen finançament pel seu projecte, tenen la possibilitat de presentar la seva idea de negoci a una trobada personalitzada amb ENISA.

Aquesta setmana és el torn de DDUUEETT, que presentarà la seva idea de negoci davant de l’equip analista d’ENISA, aconseguint així crear feedback, rebre una opinió favorable i optar a la possibilitat d’assolir finançament.

Si tu també vols portar el teu negoci més enllà, contacta amb nosaltres!