[:ca]Les startups adscrites a BANC que busquen finançament pel seu projecte, tenen la possibilitat de presentar la seva idea de negoci a una trobada personalitzada amb ENISA.

Aquesta setmana és el torn de DDUUEETT, que presentarà la seva idea de negoci davant de l’equip analista d’ENISA, aconseguint així crear feedback, rebre una opinió favorable i optar a la possibilitat d’assolir finançament.

Si tu també vols portar el teu negoci més enllà, contacta amb nosaltres! [:es]Las startups adscritas a BANC que buscan financiación para su proyecto, tienen la posibilidad de presentar su idea de negocio en un encuentro personalizado con ENISA.

Esta semana es el turno de DDUUEETT, que presentará su idea de negocio frente al equipo analista de ENISA, consiguiendo así crear feedback, recibir una opinión favorable y optar a la posibilidad de lograr financiación.

Si tú también quieres llevar tu negocio más allá, ¡contacta con nosotros![:]