[:ca]

Tens una idea innovadora i disruptiva que sigui comerciable i aporti innovació al teu sector i necessites finançament? Això t’interessa!

Es tracta del préstec Innovació de MicroBank, de fins a 50.000 €. Ha d’estar destinat a finançar una innovació com per exemple:

  • Creació d’una nova tecnologia
  • Innovació en el procés que pugui ser explotada en el mercat
  • Nova línia de negoci…

Tens fins a 7 anys d’amortització amb 24 mesos de carència inclosa.

No és impossible, només has de tenir la idea, com fer-ho i creure-hi.

Business Angels Network de Catalunya et donarà tots els detalls necessaris perquè sigui viable.

Contacta amb nosaltres i impulsa el teu negoci!

[:es]¿Tienes una idea innovadora y disruptiva que sea comerciable y aporte innovación a tu sector y necesitas financiación? ¡Esto te interesa!

Se trata del préstamo Innovación de MicroBank, de hasta 50.000 €. Debe estar destinado a financiar una innovación como:

  • Creación de una nueva tecnología
  • Innovación en el proceso que pueda ser explotada en el mercado
  • Nueva línea de negocio…

Tienes hasta 7 años de amortización con 24 meses de carencia incluida.

No es imposible, sólo tienes que tener la idea, cómo hacerlo y creer en ella.

Business Angels Network de Catalunya te dará los detalles necesarios para que sea viable.

¡Contacta con nosotros e impulsa tu negocio![:]