[:ca]L’1 de juliol del 2019, el Parlament va assumir i fer seva la Declaració del Parlament de les Dones.

Com a conseqüència d’aquest esdeveniment, amb l’objectiu d’emparar a les empreses creades per dones, el Govern de la Generalitat de Catalunya va constituir un grup de treball. Com a iniciativa del Servei d’Emprenedoria es va crear el Grup de Treball Dona i Empresa (GTDE).

El seu objectiu principal és el de fomentar el paper de la dona emprenedora i, a través de diferents actuacions, ajudar a aquest col·lectiu a desenvolupar i posar en marxa les seves iniciatives empresarials.

El Grup de Treball examina quines son les diferències entre els homes i dones, realçant l’àrea empresarial. A partir d’aquesta distinció, es busca la millor manera de donar suport a les dones emprenedores que deriven en l’execució d’eines per donar visibilitat a la urgència que té consolidar i fer créixer les seves empreses.

El Grup de Treball Dona i Empresa, ha posat en marxa un web, per mostrar i compartir recursos d’emprenedoria femenina a les entitats que formen part de la Xarxa Emprèn. Un web de recursos, connexions i inspiració per les dones emprenedores, on poden trobar les eines necessàries per aconseguir l’objectiu final: crear la seva empresa.

Business Angels Network de Catalunya, com a entitat integrada a la Xarxa Emprèn, ha participat els últims mesos en diferents reunions  del Grup de Treball Dona i Empresa, treballant conjuntament amb altres entitats per desenvolupar actuacions dirigides a potenciar el paper de la dona a l’ecosistema emprenedor català.

Pots consulta la web del Grup de Treball Dona i Empresa (GTDE) aquí[:es]El 1 de julio de 2019, el Parlamento asumió y hizo suya la Declaración del Parlamento de Mujeres.

Como consecuencia de este evento, con el objetivo de amparar a las empresas creadas por mujeres, el Gobierno constituyó un grupo de trabajo. Como iniciativa del Servicio de Emprendimiento se creó el Grupo de Trabajo Mujer y Empresa (GTDE).

Su objetivo principal es fomentar el papel de la mujer emprendedora y, a través de diferentes actuaciones, ayudar a este colectivo a desarrollar y poner en marcha sus iniciativas empresariales.

El Grupo de Trabajo examina cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, realzando el área empresarial. A partir de esta distinción, se busca la mejor manera de apoyar a las mujeres emprendedoras que se deriven a la ejecución de herramientas para dar visibilidad a la urgencia que tiene consolidar y hacer crecer sus empresas.

El Grupo de Trabajo Mujer y Empresa, ha puesto en marcha una web, para mostrar y compartir recursos de emprendimiento femenino a las entidades que forman parte de la Red Emprende. Una web de recursos, conexiones e inspiración para las mujeres emprendedoras, en la que pueden encontrar las herramientas necesarias para conseguir el objetivo final: crear su empresa.

Business Angels Network de Catalunya, como entidad integrada en la Red Emprende, ha participado en los últimos meses en diferentes reuniones del Grupo de Trabajo Mujer y Empresa, trabajando conjuntamente con otras entidades para desarrollar actuaciones dirigidas a potenciar el papel de la mujer en el ecosistema emprendedor catalán.

Puedes consultar la web del Grupo de Trabajo Mujer y Empresa (GTDE) aquí[:]