[:ca]

  • El director general de GSMA, Mats Granryd participa a la recepció organitzada per la GTWN (Global Telecom Women Network), amb la col.laboració de Business Angels Network de Catalunya

 

Barcelona, 12 de juliol de 2021. Business Angels Network de Catalunya, ha participat activament a diferents actes celebrats en el marc de  l’edició del MWC i 4YFN d’enguany.

Dilluns 28, Business Angels Network de Catalunya va col.laborar en l’organització de la tradicional recepció inaugural que organitza la GTWN (Global Telecom Women Network), en el marc de l’edició del MWC. L’acte va comptar amb la participació del director general de GSMA, Mats Granryd. La GTWN, és una xarxa internacional fundada fa gairebé 30 anys, presidida per la Candace Johnson, presidenta emèrita de l’EBAN. A l’acte va assistir l’Albert Colomer, vicepresident de Business Angels Network de Catalunya, en representació de la xarxa europea d’inversors EBAN.

El segon dia del congrés, dimarts 29, en el marc de l’ Investor program EU-MENA, Business Angels Network de Catalunya va formar part de la taula rodona “Accelerating Cross-border investments on the Mediterranean Post COVID19”, la sessió va comptar amb la participació dels representants de diferents entitats i xarxes d’inversors de la Mediterrànea. A la trobada es van tractar diferents aspectes sobre l’acceleració de les inversions transfrontereres al Mediterrani post COVID-19.

L’acte va estar organitzat per la MED ANGELS, entitat creada al 2019 i de la que Business Angels Network de Catalunya és membre fundador, que engloba a les diferents xarxes d’inversors dels països de la Mediterrànea amb l’objectiu d’augmentar la cooperació i el compromís dels inversors privats en el futur econòmic de la regió mediterrània.

Com a continuació de l’acte, i entre les diferents activitats del 4YFN, dimecres 30 va tenir lloc la Pitching Session EU-MENA (TBC), a la que representants de 8 xarxes de business angels, com ara Business Angels Network de Catalunya, van tenir l’oportunitat de conèixer diferents startups, que van presentar les seves propostes davant un públic inversor en format virtual

BANC també va estar present en la celebració dels 250 anys de Foment del Treball en un acte organitzat en el marc del MWC. L’Albert Colomer, va formar part dels ponents de la jornada ‘Innovació i escalabilitat per a les noves generacions’, formant part del panell temàtic que va versà sobre el finançament com a palanca de creixement. La taula va comptar també amb la participació de JB Capital Partners i SUMA Capital i va estar moderat per la vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón.

Com a cloenda, l’Albert Colomer, com a membre del Board de l’EBAN, organització que engloba mès de 150 entitats inversores de 50 països, i en representació de Business Angels Network de Catalunya i l’EBAN, va participar a la VIP reception oferta per l’organització del 4YFN a totes les entitats participants.

 

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació a l’any 2003, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), és membre de la European Business Angels Network (EBAN), membre fundador de la xarxa d’inversors de la Mediterrània MED ANGELS i membre promotor a Espanya de la xarxa global de Business Angels (GBAN).[:es]

  • El director general de GSMA, Mats Granryd participa en la recepción organizada por la GTWN (Global Telecom Women Network), con la colaboración de Business Angels Network de Catalunya

 

Barcelona, ​​12 de julio de 2021. Business Angels Network de Catalunya, ha participado activamente en diferentes actos celebrados en el marco de la edición del MWC y 4YFN de este año.

Lunes 28, Business Angels Network de Catalunya colaboró ​​en la organización de la tradicional recepción inaugural que organiza la GTWN (Global Telecom Women Network), en el marco de la edición del MWC. El acto contó con la participación del director general de GSMA, Mats Granryd. La GTWN, es una red internacional fundada hace casi 30 años, presidida por la Candace Johnson, presidenta emérita del EBAN. Al acto asistió el Albert Colomer, vicepresidente de Business Angels Network de Catalunya, en representación de la red europea de inversores EBAN.

El segundo día del congreso, martes 29, en el marco del Investor program EU-MENA, Business Angels Network de Catalunya formó parte de la mesa redonda “Accelerating Cross-border investments on the Mediterranean Post COVID19”, la sesión contó con la participación de los representantes de diferentes entidades y redes de inversores del Mediterráneo. En el encuentro se trataron diferentes aspectos sobre la aceleración de las inversiones transfronterizas en el Mediterráneo post COVID-19.

El acto estuvo organizado por la MED ANGELS, entidad creada el 2019 y de la que Business Angels Network de Catalunya es miembro fundador, que engloba a las diferentes redes de inversores de los países del Mediterráneo con el objetivo de aumentar la cooperación y el compromiso los inversores privados en el futuro económico de la región mediterránea.

Como continuación del acto, y entre las diferentes actividades del 4YFN, miércoles 30 tuvo lugar la Pitching Session EU-MENA (TBC), en la que representantes de 8 redes de business angels, como Business Angels Network de Catalunya, tuvieron el oportunidad de conocer diferentes startups, que presentaron sus propuestas ante un público inversor en formato virtual

BANC también estuvo presente en la celebración de los 250 años de Fomento del Trabajo en un acto organizado en el marco del MWC. Albert Colomer, formó parte de los ponentes de la jornada ‘Innovación y escalabilidad para las nuevas generaciones’, formando parte del panel temático que versó sobre la financiación como palanca de crecimiento. La mesa contó también con la participación de JB Capital Partners y SUMA Capital y estuvo moderado por la vicepresidenta de Fomento, Mar Alarcón.

Como cierre, Albert Colomer, como miembro del Board de la EBAN, organización que engloba más de 150 entidades inversoras de 50 países, y en representación de Business Angels Network de Catalunya y el EBAN, participó en la VIP reception oferta por el organización del 4YFN a todas las entidades participantes.

 

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació en el año 2003, con el apoyo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). A la hora, Business Angels Network de Catalunya cuenta con el apoyo de ACCIÓ y está integrada en la Red de Inversores Privados (CHIP), es miembro de la European Business Angels Network (EBAN), miembro fundador de la red de inversores del Mediterráneo MED ANGELS y miembro promotor en España de la red global de Business Angels (GBAN).

 [:]