[:ca]El projecte Get With, gràcies a la gestió de BANC, ha aconseguit finançament a través d’un business angel de la xarxa, que no només aportarà capital al projecte si no que també aportarà la seva amplia experiència, com a inversor en altres projectes del sector.

GET WITH  és una consultora de selecció de personal per empreses innovadores que busquen perfils tècnics molt específics, amb validació inclosa. GET WITH estudia molt a fons les necessitats de cada client i s’assegura de que els candidats encaixin amb l’empresa.

Aquest projecte crida l’atenció a molts inversors pel seu elevat grau de bona estructura i provisions. Té un equip molt bo al darrere i estan molt ben enfocats per expandir-se a nous mercats.

BANC ja ha ajudat al projecte Get With a aconseguir finançament a través de diferents vies, el passat 2019 va aconseguir un ajut ENISA, al 2020 un B.CRÈDIT i aquest 2021 ha aconseguit, gràcies a la gestió de BANC un crèdit AWS Amazon.

BANC disposa d’una àmplia experiència en l’assessorament, tramitació d’ajuts i finançament.

Vols tirar endavant el teu projecte?

Envia’ns un correu a  info@bancat.com[:es]El proyecto Get With, gracias a la gestión de BANC, ha conseguido financiación a través de un business angel de la red, que no sólo aportará capital al proyecto sino que también aportará su amplia experiencia, como inversor en otros proyectos del sector.

GET WITH es una consultora de selección de personal para empresas innovadoras que buscan perfiles técnicos muy específicos, con validación incluida. GET WITH estudia muy a fondo las necesidades de cada cliente y se asegura de que los candidatos encajen con la empresa.

Este proyecto llama la atención a muchos inversores por su elevado grado de buena estructura y provisiones. Tiene un equipo muy bueno detrás y están muy bien enfocados para expandirse a nuevos mercados.

BANC ya ha ayudado al proyecto Get With a conseguir financiación a través de diferentes vías, el pasado 2019 consiguió una ayuda ENISA, el 2020 un B.CRÈDIT y este 2021 ha conseguido, gracias a la gestión de BANC un crédito AWS Amazon.

BANC dispone de una amplia experiencia en el asesoramiento, tramitación de ayudas y financiación.

¿Quieres sacar adelante tu proyecto?

Envíanos un correo a  info@bancat.com[:]