[:ca]El Congrés es celebra anualment i esta organitzat per la EBAN en cooperació amb els seus millors membres, entre els quals es troba la Business Angels Network de Catalunya (BANC) fundada per la patronal Cecot. El congres és un dels esdeveniments d’inversió privada més grans i internacionals d’Europa.

L’esdeveniment tindrà lloc durant els dies 16, 17 i 18 de juny de manera online i acollirà a més de 400 líders empresarials i se centrarà en com els inversors business angel poden donar suport a la UE en l’acceleració del cicle d’innovació i superar els nombrosos reptes que afronta la nostra societat després de la crisi del Covid-19.

Durant els tres dies es duran a terme activitats com tallers dirigits per inversors, conferències, sessions de pitching, tallers de taula rodona, etc.

Si vols assistir a l’esdeveniment, posa’t en contacte amb nosaltres i et facilitarem un codi per acreditar-te gratuïtament, envia un e-mail a info@bancat.com.[:es]El Congreso se celebra anualmente y esta organizado por la EBAN en cooperación con sus mejores miembros, entre los que se encuentra la Business Angels Network de Cataluña (BANCO) fundada por la patronal Cecot. El congreso es uno de los eventos de inversión privada más grandes e internacionales de Europa.

El evento tendrá lugar durante los días 16, 17 y 18 de junio de manera online y acogerá a más de 400 líderes empresariales y se centrará en cómo los inversores business angel pueden apoyar la UE en la aceleración del ciclo de innovación y superar los numerosos retos que afronta nuestra sociedad después de la crisis del Covid-19.

Durante los tres días se llevarán a cabo actividades como talleres dirigidos por inversores, conferencias, sesiones de pitching, talleres de mesa redonda, etc.

Si quieres asistir al evento, contacta con nosotros y te facilitaremos un código para acreditarte gratuitamente, envía un e-mail a info@bancat.com.[:en]The Congress is held annually and is organized by the EBAN in cooperation with its best members, including the Business Angels Network of Catalonia (BANC) founded by the employer Cecot. The congress is one of the largest and most international private investment events in Europe.

The event will take place on 16, 17 and 18 June online and will host more than 400 business leaders and will focus on how business angel investors can support the EU in accelerating the innovation cycle and overcome the many challenges facing our society after the Covid-19 crisis.

During the three days there will be activities such as investor-led workshops, conferences, pitching sessions, round table workshops, etc.

If you want to attend the event, contact us and we will provide you with a code to accredit you for free, send an e-mail to info@bancat.com.[:]