[:ca]Business Angels Network de Catalunya, ha facilitat al projecte GET WITH la consecució d’un crèdit AWS AMAZON.

Aquests crèdits estan dissenyats per proporcionar a les empreses emergents els recursos necessaris per escalar ràpidament, proporcionant fins 10.000 dòlars de crèdits per comprar serveis de AWS (software, espai en el núvol, AI/ Machine learning technologies, serveis d’assessoria, suport tècnic i empresarial… )

GET WITH és una consultora de selecció de personal per empreses innovadores que busquen perfils tècnics molt específics, amb validació inclosa. GET WITH estudia molt a fons les necessitats de cada client i s’assegura de que els candidats encaixin amb l’empresa.

Si vols més informació d’aquests crèdits envia’ns un correu a info@bancat.com

 

 [:es]Business Angels Network de Catalunya, ha facilitado al proyecto GET WITH la consecución de un crédito AWS AMAZON.

Estos créditos están diseñados para proporcionar a las empresas emergentes los recursos necesarios para escalar rápidamente, proporcionando hasta 10.000 dólares de créditos para comprar servicios de AWS (software, espacio en la nube, AI/ Machine learning technologies, servicios de asesoría, soporte técnico y empresarial… )

GET WITH es una consultoría de selección de personal para empresas innovadoras que buscan perfiles técnicos muy específicos, con validación incluida. GET WITH estudia a fondo las necesidades de cada cliente y se asegura de que los candidatos encajen con la empresa.

Si quieres más información de estos créditos envía un correo a info@bancat.com[:]