[:ca]El Fons Europeu d’Inversions  ha publicat una convocatòria d’expressió d’interès de fons de capital risc que volen cooperar amb el Venture Center of Excellence, una associació creada per FEI i EIT Health amb l’objectiu de facilitar el finançament de la sanitat europea start-ups.

La convocatòria s’adreça a fons de capital risc que estiguin interessats a actuar com a intermediaris financers per a inversions en innovacions sanitàries.

Per a més informació fes click aquí. 

Font: EBAN[:es]El Fondo Europeo de Inversiones ha publicado una convocatoria de expresión de interés de fondos de capital riesgo que quieren cooperar con el Venture Center of Excellence, una asociación creada por FEI y EIT Health con el objetivo de facilitar la financiación de la sanidad europea start-ups.

La convocatoria se dirige a fondos de capital riesgo que estén interesados ​​en actuar como intermediarios financieros para inversiones en innovaciones sanitarias.

Para más información haz click aquí.

Fuente: EBAN[:en]The European Investment Fund has published a call for expressions of interest from venture capital funds that want to cooperate with the Venture Center of Excellence, an association created by FEI and EIT Health with the aim of facilitating the financing of health European start-ups.

The call is aimed at venture capital funds that are interested in acting as financial intermediaries for investments in healthcare innovations.

For more information click here.

Source: EBAN[:]