El Fons Europeu d’Inversions  ha publicat una convocatòria d’expressió d’interès de fons de capital risc que volen cooperar amb el Venture Center of Excellence, una associació creada per FEI i EIT Health amb l’objectiu de facilitar el finançament de la sanitat europea start-ups.

La convocatòria s’adreça a fons de capital risc que estiguin interessats a actuar com a intermediaris financers per a inversions en innovacions sanitàries.

Per a més informació fes click aquí. 

Font: EBAN