El parlament de Catalunya l’1 de juliol de 2019 va acollir el ple del «Parlament de les Dones» i va realitzar la Resolució 693/XII, sobre el reconeixement i la garantia dels drets de les dones, donant lloc a la constitució d’un grup de treball, en el marc de la Xarxa Emprèn, per donar suport a la creació d’empreses creades per dones, amb l’objectiu principal de garantir-ne la consolidació i el creixement empresarial.

L’Elena Esteller, analista de BANC, des de la seva experiència assessorant i ajudant a les dones emprenedores a tirar endavant les seves iniciatives empresarials, ha participat durant el 2020 i seguirà formant part al 2021 d’aquesta iniciativa conjuntament amb altres 14 entitats de la xarxa emprèn. 5 entitats representatives de l’àmbit Empresa i Dona, 4 patronals i sindicats de Catalunya i 3 representats de la generalitat de Catalunya.

Aquest grup de treball té tres objectius clars; diagnosticar i identificar desigualtats de gènere i barreres concretes que experimenten les emprenedores en la creació i la consolidació de les empreses, conèixer i compartir iniciatives que han estat exitoses en relació als principals elements del diagnòstic. I per últim concretar propostes d’actuació i identificar possibles actuacions i millores a implementar per les entitats participants membres de la Xarxa i, si s’escau, també propostes a traslladar a altres nivells.