[:ca]International Venture Academy és un programa d’inversors per a empreses que busquen creixement i inversions internacionals. Durant el programa, les empreses col·laboraran amb inversors àngels europeus del grup, així com sessions professionals i personals per perfeccionar el seu propi pla de creixement, productes o serveis i establir xarxes als mercats internacionals.

Aquest any, el tema del programa és Smart Health: com s’utilitzen les oportunitats que ofereixen les dades i la IA per proporcionar solucions innovadores de salut i benestar.

L’ESDEVENIMENT DE LLANÇAMENT ES REALITZARÀ EL 15 DE FEBRER DE 2021 de 15 a 16 h (ONLINE).

Inscriviu-vos a l’esdeveniment aquí.

El període de sol·licitud per al programa International Venture Academy 2021 finalitza el 15 de març. Entre els sol·licitants, es seleccionaran com a màxim 12 empreses per participar en el programa real.

El programa és gratuït per als participants.

International Venture Academy està organitzada per Business Jyväskylä i HHub juntament amb FiBAN & EBAN.[:es]International Venture Academy es un programa de inversores para empresas que buscan crecimiento e inversiones internacionales. Durante el programa, las empresas se relacionarán con inversores ángeles europeos en sesiones  profesionales grupales y personales para perfeccionar su propio plan de crecimiento, productos o servicios y redes en los mercados internacionales.

Este año, el tema del programa es Smart Health: cómo utilizar las oportunidades que ofrecen los datos y la inteligencia artificial para brindar soluciones innovadoras de salud y bienestar.

EL EVENTO DE INICIO SE REALIZARÁ EL 15 DE FEBRERO DE 2021 3–4 PM (ONLINE).

Regístrese para el evento aquí.

El período de solicitud para el programa International Venture Academy 2021 finaliza el 15 de marzo. De los solicitantes, se seleccionarán como máximo 12 empresas para participar en el programa actual.

El programa es gratuito para los participantes.

International Venture Academy está organizada por Business Jyväskylä y HHub junto con FiBAN y EBAN.[:en]International Venture Academy is an investor program for companies looking for international growth and investments. During the program, companies will engage with European angel investors in group as well as personal sparring sessions to sharpen their own growth plan, products or services and network in international markets.

This year, the theme of the program is Smart Health – how to utilize the opportunities offered by data and AI in providing innovative health and well-being solutions.

THE KICK-OFF EVENT WILL BE HELD ON FEBRUARY 15, 2021 3–4 PM (ONLINE).

Register for the event here.

The application period for the International Venture Academy 2021 program ends on March 15. From the applicants, max. 12 companies will be selected to participate in the actual program.

The program is free for participants.

International Venture Academy is organized by Business Jyväskylä and HHub together with FiBAN & EBAN.[:]