[:ca]

Business Angels Network de Catalunya, a través de Barcelona Activa, ICF i Avalis, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per micropimes i persones autonomes de la ciutat de Barcelona. En aquest cas la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha aconseguit un B.CRÈDIT per l’empresa GET WITH S.L.

GET WITH  és una consultora de selecció de personal per empreses innovadores que busquen perfils tècnics molt específics, amb validació inclosa. GET WITH estudia molt a fons les necessitats de cada client i s’assegura de que els candidats encaixin amb l’empresa.

B.CRÈDIT ofereix un ajut de fins a 12.000 €, amb la finalitat de donar suport a totes aquelles empreses que s’han vist afectades per la COVID19, especialment als sectors del comerç, restauració, turisme, indústries creatives, cures, educació i esport, i amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.

Si vols més informació envia’ns un correu a info@bancat.com

[:es]Business Angels Network de Catalunya, a través de Barcelona Activa, ICF y Avalis, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para micropymes y personas autónomas de la ciudad de Barcelona. En este caso la red Business Angels Network de Catalunya ha conseguido un B.CRÈDIT por la empresa GET WITH S.L.

GET WITH es una consultora de selección de personal para empresas innovadoras que buscan perfiles técnicos muy específicos, con validación incluida. GETWITH estudia muy a fondo las necesidades de cada cliente y se asegura de que los candidatos encajen con la empresa.

B.CRÈDIT ofrece una ayuda de hasta 12.000 €, con el fin de apoyar a todas aquellas empresas que se han visto afectadas por la COVID19, especialmente en los sectores del comercio, restauración, turismo, industrias creativas, cuidados, educación y deporte , y con especial atención a las mujeres trabajadoras autónomas y empresarias.

Si quieres más información envíanos un correo a info@bancat.com[:]