[:ca]Des de Promoció Econòmica de Sabadell, S.L- Ajuntament de Sabadell, entitat conveniada amb Business Angels Network de Catalunya des de fa 15 anys, es posa en marxa una nova edició del Programa d’InnoRocket Acceleration Lab del Vallès ed. 2020-21.

Finançat per la Diputació de Barcelona, amb col.laboració amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès,  va dirigit a startups o empreses de base tecnològica amb seu al territori, constituïdes com empreses amb menys de 3 anys d´antiguitat i que es trobin en les fases inicials del seu desenvolupament de negoci.

El programa està dissenyat per tal de promoure i impulsar la validació del model de negoci d’empreses amb base tecnològica al territori, augmentar les possibilitats d’èxit i el ritme de creixement de les empreses, millorar les capacitats i habilitats emprenedores, i transferir coneixement al mercat i a la societat.

Inclou una part de capacitació, en la qual es treballarà en la definició i validació del model de negoci i en les habilitats emprenedores, com també s’inclouran sessions d’assessorament individuals i tallers/ workshops a càrrec d’experts especialitzats que assessoraran a les startups participants en aquells àmbits empresarials que necessitin. També es duran a terme altres activitats per fomentar el networking entre els participants i d’altres empreses i agents socioeconòmics.

Les inscripcions per presentar candidatures al Programa estaran obertes fins el dia 31 de gener de 2021.  

Per a més informació fes click aquí[:es]Desde Promoción Económica de Sabadell, S.L- Ayuntamiento de Sabadell, entidad conveniada con Business Angels Network de Catalunya desde hace 15 años, se pone en marcha una nueva edición del Programa de InnoRocket Acceleration Lab del Vallès ed. 2020-21.

Financiado por la Diputación de Barcelona, ​​en colaboración con el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, va dirigido a startups o empresas de base tecnológica con sede en el territorio, constituidas como empresas con menos de 3 años de antigüedad y que se encuentren en las fases iniciales de su desarrollo de negocio.

El programa está diseñado para promover e impulsar la validación del modelo de negocio de empresas con base tecnológica en el territorio, aumentar las posibilidades de éxito y el ritmo de crecimiento de las empresas, mejorar las capacidades y habilidades emprendedoras, y transferir conocimiento al mercado ya la sociedad.

Incluye una parte de capacitación, en la que se trabajará en la definición y validación del modelo de negocio y en las habilidades emprendedoras, como también se incluirán sesiones de asesoramiento individuales y talleres / workshops a cargo de expertos especializados que asesorarán a las startups participantes en aquellos ámbitos empresariales que necesiten. También se llevarán a cabo otras actividades para fomentar el networking entre los participantes y de otras empresas y agentes socioeconómicos.

Las inscripciones para presentar candidaturas al Programa estarán abiertas hasta el día 31 de enero de 2021.

Para más información haz click aquí[:]