[:ca]Des de Promoció Econòmica de Sabadell, S.L- Ajuntament de Sabadell, entitat conveniada amb BANC des de fa 15 anys, es posa en marxa una nova edició del Programa d’InnoRocket Acceleration Lab del Vallès ed. 2020-21.

Finançat per la Diputació de Barcelona, amb col.laboració amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès,  va dirigit a startups o empreses de base tecnològica amb seu al territori, constituïdes com empreses amb menys de 3 anys d´antiguitat i que es trobin en les fases inicials del seu desenvolupament de negoci.

El programa està dissenyat per tal de promoure i impulsar la validació del model de negoci d’empreses amb base tecnològica al territori, augmentar les possibilitats d’èxit i el ritme de creixement de les empreses, millorar les capacitats i habilitats emprenedores, i transferir coneixement al mercat i a la societat.

Inclou una part de capacitació, en la qual es treballarà en la definició i validació del model de negoci i en les habilitats emprenedores, com també s’inclouran sessions d’assessorament individuals i tallers/ workshops a càrrec d’experts especialitzats que assessoraran a les startups participants en aquells àmbits empresarials que necessitin. També es duran a terme altres activitats per fomentar el networking entre els participants i d’altres empreses i agents socioeconòmics.

Les inscripcions per presentar candidatures al Programa estaran obertes fins el dia 31 de gener de 2021.  

Per a més informació fes click aquí[:es]Desde Promoción Económica de Sabadell, S.L- Ayuntamiento de Sabadell, entidad conveniada con BANC desde hace 15 años, se pone en marcha una nueva edición del Programa de InnoRocket Acceleration Lab del Vallès ed. 2020-21.

Financiado por la Diputación de Barcelona, ​​en colaboración con el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, va dirigido a startups o empresas de base tecnológica con sede en el territorio, constituidas como empresas con menos de 3 años de antigüedad y que se encuentren en las fases iniciales de su desarrollo de negocio.

El programa está diseñado para promover e impulsar la validación del modelo de negocio de empresas con base tecnológica en el territorio, aumentar las posibilidades de éxito y el ritmo de crecimiento de las empresas, mejorar las capacidades y habilidades emprendedoras, y transferir conocimiento al mercado ya la sociedad.

Incluye una parte de capacitación, en la que se trabajará en la definición y validación del modelo de negocio y en las habilidades emprendedoras, como también se incluirán sesiones de asesoramiento individuales y talleres / workshops a cargo de expertos especializados que asesorarán a las startups participantes en aquellos ámbitos empresariales que necesiten. También se llevarán a cabo otras actividades para fomentar el networking entre los participantes y de otras empresas y agentes socioeconómicos.

Las inscripciones para presentar candidaturas al Programa estarán abiertas hasta el día 31 de enero de 2021.

Para más información haz click aquí[:]