[:ca]BANC, a través d’un conveni amb ENISA, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa BANC ha aconseguit un ENISA per l’empresa LA CAFÈ ORIGINAL S.L.

LA CAFÈ ORIGINAL es dedica a la distribució de màquines de cafè que poden substituir les cafeteres de càpsules als llocs de treball, amb la possibilitat de realitzar el cafè directament de la torrefacció.

ENISA ofereix tres línies de finançament dirigides a projectes innovadors (línea de jóvenes emprendedores, línea de emprendedores y línea de crecimiento), en funció del perfil de cada empresa. BANC ajuda als emprenedors en la tramitació d’aquests ajut.

Si vols més informació envia’ns un correu a info@bancat.com[:es]BANC, a través de un convenio con ENISA, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red BANCO ha conseguido un ENISA por la empresa LA CAFÉ ORIGINAL S.L.

LA CAFÉ ORIGINAL se dedica a la distribución de máquinas de café que pueden sustituir las cafeteras de cápsulas en los lugares de trabajo, con la posibilidad de realizar el café directamente de la torrefacción.

ENISA ofrece tres líneas de financiación dirigidas a proyectos innovadores (Línea de jóvenes emprendedores, línea de emprendedores y línea de Crecimiento), en función del perfil de cada empresa. BANC ayuda a los emprendedores en la tramitación de estos ayuda.

Si quieres más información envíanos un correo a info@bancat.com[:]