El passat 15 d’octubre es va publicar al DOGC la Resolució EMC/2510/2020 per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D.

Una d’aquestes subvencions va dirigida a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC).

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

També els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats segons la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019) i que apareixen al web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processosacreditacio/tecnio/ del web d’ACCIÓ.

Són objecte d’ajut els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells.

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000,00 euros i una despesa subvencionable acceptada màxima de 200.000,00 euros. La despesa assumida per la/les empreses beneficiàries no podrà superar el 70%. La despesa assumida per l’acreditat TECNIO no podrà superar el 50%

El període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.250.000 euros.

Resolució EMC/2608/2020, de 21 d’octubre, convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC)