El passat 15 d’octubre es va publicar al DOGC la Resolució EMC/2510/2020 per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D.

Una d’aquestes subvencions va dirigida a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional, Projectes Nuclis R+D

Internacional. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts es de 1.000.000 €.

 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Per a que el projecte es consideri subvencionable tots els participants han de realitzar tasques d’R+D vinculades al projecte. La despesa subvencionable acceptada de la empresa amb establiment operatiu a Catalunya haurà de ser com a mínim de 150.000 € per projecte.

Els projectes subvencionats s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar ampliació del termini d’execució del projecte.

En cap cas es concedirà un ajut d’un import superior a 150.000 € per projecte.

El període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

RESOLUCIÓ EMC/2613/2020 convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional)