[:ca] 

  • La EBAN ha renovat la seva Junta Directiva que els propers anys estarà presidida per Janne Jormalainen, president emeritus de la Finnish Business Angels Network.

 

  • El vicepresident de la BANC, Albert Colomer, forma part de la Junta Directiva de l’entitat europea des de l’any 2003, essent el membre més antic de l’òrgan de govern.

 

  • Malgrat l’impacte de la Covid-19 a l’economia, la xarxa BANC ja ha aconseguit 1.609.000€ entre ajuts, préstecs tous i equity per a 14 projectes, durant aquest 2020.

 

El passat 28 d’octubre es va celebrar, virtualment, l’assemblea general de l’European Business Angels Network (EBAN), entitat que engloba més de 150 organitzacions, inversors, xarxes de business angels i entitats representatives del sector de la inversió privada, de més de 50 països.

A la reunió es va renovar la composició de la Junta Directiva de l’entitat per als dos pròxims anys 2020-2022. Janne Jormalainen, President Emeritus de la Finnish Business Angels Network, ha estat elegit com a president de l’entitat, qui encapçalarà  una junta composada per 23 membres, representants de diferents sectors i països d’Europa.

Albert Colomer, vicepresident de la Business Angels Network Catalunya (BANC), ha estat novament reelegit com a membre actiu de la Junta Directiva. Des de fa disset anys forma part de l’equip directiu de l’EBAN, essent el membre amb més antiguitat a l’òrgan de govern de l’entitat.

Durant tots aquests anys, BANC, a través de la figura del seu vicepresident, ha tingut un paper actiu en els diferents esdeveniments i iniciatives de l’organització. Treballant, amb l’objectiu de desenvolupar el sector de la inversió privada i assolir incentius fiscals per fomentar la inversió business angels, així com interactuant amb els governs per establir vies de col·laboració en la co-inversió publicoprivada.

La BANC, malgrat la situació actual derivada de la crisi pel covid19, ha continuat amb la seva activitat, aconseguint durant aquests 10 primers mesos del 2020 més d’1,6M€ en finançament pels emprenedors. Fins el moment, 10 projectes han aconseguit, a través d’ajuts i préstecs tous, un total de 709.000€ i 4 projectes han aixecat prop de 900.000€ en finançament equity.

 

Albert Colomer, tercer per l’esquerra, com a representant de l’EBAN, a una reunió de la Comissió Europea

[:]