[:ca]Mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb MicroBank, la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha ajudat al projecte SUNPLEX a aconseguir finançament, a través d’un microcrèdit.

SUNPLEX és una spin off de DDUUEETT, que ha creat dues plataformes B2C, dirigides als sectors de perruqueria i estètica i, fisioteràpia, per a la venda de consumibles, equipament i utensilis  per a les empreses d’aquests sectors.

Gràcies a l’acord de col·laboració amb MicroBank, BANC ajuda a les empreses a trobar alternatives de finançament per superar les dificultats de tresoreria derivades de la crisi sanitària actual, com el Préstec Negocis FEI-COVID19.[:es]Mediante el convenio de colaboración subscrito con MicroBank, la red Business Angels Network de Catalunya ha ayudado al proyecto SUNPLEX a conseguir financiación, gestionando un microcrédito.

SUNPLEX es una spin off de DDUUEETT, que ha creado dos plataformas B2C, dirigidas a los sectores de peluquería y estética y, fisioterapia, para la venta de consumibles, equipamiento y utensilios para las empresas de estos sectores.

Gracias al acuerdo de colaboración con MicroBank, Business Angels Network de Catalunya ayuda a las empresas a encontrar alternativas de financiación para superar las dificultades de tesorería derivadas de la crisis sanitaria actual, como el Préstamo Negocios FEI-COVID19[:]