Objectius

 1. Dirigeix iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses.
 2. Planifica i implementa estratègies d’àrees de negoci, programant activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions econòmiques-financeres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis.
 3. Fomenta l’ús de mitjans informàtics per garantir el compliment dels objectius empresarials.

A qui es dirigeix?

La formació s’adreça a persones en situació d’atur i persones treballadores o autònomes.


Requisits d’accés

Tenen accés directe al CP Creació i gestió de microempreses les persones que tinguin el títol de batxillerat, FP de grau superior o hagin superat les proves d’accés a FP de grau superior o tinguin una titulació de nivell equivalent/superior.

Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats o no tinguin la titulació homologada, hauran de superar una prova d’accés als nostres centres.


Programa

 • Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 h)

UF: Actitud emprenedora i oportunitats de negoci

UF: Projecte i viabilitat del negoci

UF: Màrqueting i pla de negoci de la microempresa

 • Direcció de l’activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 h)
 • Comercialització de productes i serveis en petits negocis (90 h)
 • Gestió administrativa i econòmica-financera de petits negocis (120 h)

UF: Posada en marxa i finançament de petits negocis

UF: Gestió comptable, fiscal i laboral en petits negocis

 • Gestió de la prevenció de riscs laborals en petits negocis (60 h)
 • Pràctiques professionals no laborals (40 h)

Titulació

En finalitzar la formació s’obté el Certificat Professional de nivell 3 en Creació i gestió de microempreses expedit pel SOC i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.


Sortides professionals

 • Microempresari/a, professional autònom
 • Gestor de microempreses
 • Administrador de microempreses
 • Director/Gerent de microempreses

 

Per a més informació fes click aquí.