Objectius

 1. Realitza la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que se’n deriva en el marc d’una organització.
 2. Coneix la legislació vigent en matèria de recursos humans.
 3. Analitza els objectius marcats per les organitzacions i les normes internes establertes en matèria de recursos humans.

A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones en actiu o en situació d’atur.


Requisits d’accés

Tenen accés directe al CP Gestió integrada de RRHH les persones que tinguin el títol de batxillerat, FP de grau superior o hagin superat les proves d’accés a FP de grau superior o tinguin una titulació de nivell equivalent/superior.

Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats o no tinguin la titulació homologada, hauran de superar una prova d’accés als nostres centres.


Programa

 1. Gestió i control administratiu de les relacions laborals (210 h)
 2. Gestió de Recursos Humans (150 h)
 3. Gestió de sistemes d’informació i arxiu (120 h)
 4. Ofimàtica (190 h)
 5. Pràctiques professionals no laborals (120 h)

Titulació

En finalitzar aquesta formació s’obté el Certificat Professional de nivell 3 en Gestió integrada de RRHH expedit pel SOC i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.


Sortides professionals

 • Tècnic mitjà en Relacions Laborals
 • Administratiu/va de serveis personals o RRHH
 • Responsable de personal en una PIME
 • Gestor de nòmines
 • Tècnic en Recursos Humans

 

Per a més informació fes click aquí.