El passat mes de juny el Consell de Ministres va aprovar els fons, assignats al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo amb un pressupost de 98,5 milions de euros per al 2020. Es destinaran al finançament de pimes i emprenedors, a través de les línies d’Enisa, i permetran el finançament de més de 600 projectes empresarials amb una inversió estimada de 214,2 milions de euros.

Al 2019 Enisa va aprovar 514 operacions, amb una inversió total de 78,9 milions d’euros. Aquest 2020, fins al mes de maig,  el nombre de sol·licituds rebudes ha experimentat un augment del 66 % respecte l’any 2019. Històricament, Enisa ha tramitat més de 6.600 préstecs amb més de 1.000 milions invertits.

La convocatòria, oberta tot l’any i compatible amb altres ajuts, està dirigida a emprenedors i pimes amb projectes viables i innovadors.

Enisa dona suport a les pimes a través d’un préstec participatiu i disposa de tres línies de finançament:

 1. Joves emprenedors
 • Per a empreses de menys de 2 anys d’antiguitat, la major part del capital ha d’estar en mans de persones d’edat no superior als 40 anys.
 • Import del préstec entre 25.000 i 75.000 €.
 • Venciment màxim de 7 anys i carència màxima de 5 anys.
 1. Emprenedors:
 • Per a empreses de menys de 2 anys d’antiguitat, constituïdes per emprenedors sense límit d’edat.
 • Import del préstec entre 25.000 i 300.000 €.
 • Venciment màxim de 7 anys i carència màxima de 5 anys.
 1. Creixement
 • Per donar suport a projectes empresarials que vulguin créixer o millorar la seva competitivitat.
 • Import del préstec entre 25.000 i 1.500.000 €.
 • Venciment màxim de 9 anys i carència màxima de 7 anys.

 

Banc disposa d’àmplia experiència en la tramitació d’aquests ajuts, vols més informació?