[:ca]

BANC, entitat col·laboradora amb MicroBank per a la tramitació de la nova línia de finançament

Microcrèdit Negocis MicroBank FEI-COVID19.

Aquest acord, formalitzat el passat 25 de maig, s’emmarca dins del conveni de col·laboració signat al 2019 pel Secretari General de BANC, David Garrofé i el Director General de MicroBank, Albert López, amb l’objectiu de millorar el finançament d’autònoms i microempreses i potenciar l’autoocupació a través dels microcrèdits. Amb aquest nou acord ambdues entitats volen continuar col·laborant, per reduir l’impacte al teixit productiu com a conseqüència del COVID-19.

Gràcies a aquesta col·laboració, BANC va ajudar al llarg del 2019 a sis projectes empresarials, que en total van aconseguir prop de 300.000€ de finançament. En aquest primer semestre del 2020, ja són quatre els projectes de BANC, que han pogut accedir a un microcrèdit en el marc d’aquest conveni.

Necessites finançament?, posa’t en contacte amb BANC![:es]

BANC, entidad colaboradora con MicroBank para la tramitación de la nueva línea de financiación

Microcrédito Negocios MicroBank FEI-COVID19.

Este acuerdo, formalizado el pasado 25 de mayo, se enmarca en el convenio de colaboración firmado el año pasado por el Secretario General de BANC, David Garrofé y el Director General de MicroBank, Albert López, con el objetivo de mejorar la financiación de autónomos y microempresas y potenciar la autoocupación a través de los microcréditos. Con este nuevo acuerdo las dos entidades quieren continuar colaborando, para reducir el impacto en el tejido productivo como consecuencia del COVID-19.

Gracias a esta colaboración, BANC ayudó a lo largo del 2019 a seis proyectos empresariales, que en total consiguieron cerca de 300.000€ de financiación. En este primer semestre del 2020, ya son cuatro los proyectos de BANC, que han podido acceder a un microcrédito en el marco de este convenio.

¿Necesitas financiación? ¡Ponte en contacto con BANC![:]