BANC, ha ajudat a l’empresa SONOLOGY S.L. ha aconseguir un ajut ICO-Covid 19 a través de CaixaBank.

SONOLOGY S.L. engloba serveis audiovisuals i instal·lacions tècniques per al món dels esdeveniments. A més disposa d’un servei addicional únic, amb un departament tècnic d’investigació i desenvolupament (I+D) que treballa per dur a terme tot allò que requereixi solucions especials per tal d’assolir els objectius dels seus clients.

Amb aquest ajut SONOLOGY S.L., continuarà donant servei als seus clients amb l’enfocament de sempre: la creativitat, el detall, l’estil i la funcionalitat per donar el millor servei.

Si necessites assessorament per trobar finançament posa’t en contacte amb Banc info@bancat.com