[:ca]Mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb MicroBank, la xarxa BANC ha ajudat a l’empresa SPLACING MARKETPLACE a aconseguir finançament, gestionant un microcrèdit.

SPLACING MARKETPLACE simplifica el procés de la recerca i captació de  professionals per a la realització d’una reforma o un projecte dins d’un espai laboral.

L’equip de SPLACING MARKETPLACE ha desenvolupat un mètode únic, gracies a la seva plataforma, que permet trobar el professional més adequat i de la forma més ràpida per realitzar una reforma.[:es]Mediante el convenio de colaboración subscrito con MicroBank, la red BANC ha ayudado a la empresa SPLACING MARKETPLACE a conseguir financiación, gestionando un microcrédito.

SPLACING MARKETPLACE simplifica el proceso de búsqueda y captación de profesionales para la realización de una reforma o un proyecto dentro de un espacio laboral.

El equipo de SPLACING MARKETPLACE ha desarrollado un método único, gracias a su plataforma, que permite encontrar el profesional más adecuado y de la forma más rápida para realizar una reforma.[:]