Mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb MicroBank, la xarxa BANC ha ajudat a l’empresa SPLACING MARKETPLACE a aconseguir finançament, gestionant un microcrèdit.

SPLACING MARKETPLACE simplifica el procés de la recerca i captació de  professionals per a la realització d’una reforma o un projecte dins d’un espai laboral.

L’equip de SPLACING MARKETPLACE ha desenvolupat un mètode únic, gracies a la seva plataforma, que permet trobar el professional més adequat i de la forma més ràpida per realitzar una reforma.