[:ca]S’ha aprovat la convocatòria d’ajuts de la Generalitat de Catalunya, per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19.

L’ajut consisteix en una prestació econòmica única i la quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros.

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

Podeu consultar l’article 15 del Decret llei 7/2020 que regula l’ajut aquí

 [:es]Se ha aprobado la convocatoria de ayudas de la Generalitat de Catalunya, para las persones trabajadoras autónomas, persona física, para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia del COVID-19.

La ayuda consiste en una prestación económica única y la cuantía de la ayuda podrá ser hasta un máximo de 2.000 euros.

El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia no competitiva, y se resolverá hasta agotar el crédito disponible.

Podéis consultar el artículo 15 del Decreto ley 7/2020 que regula la ayuda aquí[:]