S’ha aprovat la convocatòria d’ajuts de la Generalitat de Catalunya, per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19.

L’ajut consisteix en una prestació econòmica única i la quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros.

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

Podeu consultar l’article 15 del Decret llei 7/2020 que regula l’ajut aquí