[:ca]Degut a la situació actual derivada del COVID-19, i per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses, l’ICF i Avalis de Catalunya posen en marxa una nova línia d’avals, amb una dotació de 750 milions d’euros.

Es podran beneficiar d’aquesta línia de finançament les pimes i professionals autònoms catalans, que hagin vist afectada la seva tresoreria degut a la situació d’alarma actual.

L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres.

Per més informació envia’ns un correu a info@bancat.com

 [:es]Debido a la situación actual derivada del COVID-19, el ICF y Avalis de Catalunya ponen en marcha una nueva línea de avales con una dotación de 750 millones de euros.

Se podrán beneficiar de esta línea de financiación las pymes y profesionales autónomos catalanes, que hayan visto afectada su tesorería debido a la situación de alarma actual.

ICF y Avalis de Catalunya avalan el 80% de los préstamos de las entidades financieras.

Para más información envía un correo a: info@bancat.com

 [:]