[:ca]Segons dades d’ACCIÓ, aquest 2019 mitjançant les plataformes de finançament col·lectiu d’inversió (crowdequity) catalanes, 25 startups han aconseguit 17,3 milions d’euros de finançament.

A través de les plataformes de crowdequity catalanes un total de 25 startups catalanes han aconseguit 17,3 milions d’euros de finançament aquest 2019, segons ACCIÓ s’han incrementat un 51% més que l’any passat (2018) amb un registre total d’11,4 milions d’euros que es van obtenir. Cal recalcar també que els 17,3 milions d’euros és la xifra més alta dels d’arrers 6 anys, des que es van posar en marxa les entitats a  Catalunya.

Crowdcube, Capital Cell i The Crowd Angel són les tres entitats de crowdequity acreditades per ACCIÓ. Les plataformes digitals de crowdequity, o finançament col·lectiu d’inversió, es dirigeixen majoritàriament a startups i emprenedors. La plataforma web agrupa inversors o microinversors de tota classe i els connecta amb empreses que busquen socis que entrin en la seva societat.

Aquest 2019 només han obtingut finançament 25 empreses catalanes de les 58 que es van presentar en un principi a l’àmbit de l’equity crowdfunding.

Entre aquestes 25 destaquen empreses com: Bionure (1,3 milions d’euros), Made Of Genes (1,2 milions d’euros), Devicare (1,6 milions d’euros),  Pangea Aerospace (0,9 milions d’euros) o Goodgut (0,5 milions d’euros).

Per sectors, en el període 2017-2019 l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions ha captat el volum d’inversió més elevat (44%), seguides de les ciències de la vida (39%) i la indústria (13% ).[:es]Según datos de ACCIÓ, este 2019 mediante las plataformas de financiación colectiva de inversión (crowdequity) catalanas, 25 startups han conseguido 17,3 millones de euros de financiación.

A través de las plataformas de crowdequity catalanas un total de 25 startups catalanas han conseguido 17,3 millones de euros de financiación este 2019, según ACCIÓ han incrementado un 51% más que el año pasado (2018) con un registro total de 11,4 millones de euros que se obtuvieron. Hay que destacar que los 17,3 millones de euros es la cifra más alta de los de anteriores 6 años, desde que se pusieron en marcha las entidades en Cataluña.

Crowdcube, Capital Cell y The Crowd Angel son las tres entidades de crowdequity acreditadas por ACCIÓ. Las plataformas digitales de crowdequity o financiación colectiva de inversión, se dirigen mayoritariamente a startups y emprendedores. La plataforma web agrupa inversores o microinversores de toda clase y los conecta con empresas que buscan socios para que entren en su sociedad.

Este 2019 sólo han obtenido financiación 25 empresas catalanas de las 58 que se presentaron en un principio al ámbito del equity crowdfunding.

Entre estas 25 destacan empresas como: Bionure (1,3 millones de euros), Made Of Genes (1,2 millones de euros), Devicare (1,6 millones de euros), Pangea Aerospace (0,9 millones de euros) o Goodger (0,5 millones de euros).

Por sectores, en el periodo 2017-2019 el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha captado el volumen de inversión más elevado (44%), seguidas de las ciencias de la vida (39%) y la industria ( 13%).[:en]According to ACCIÓ data, in 2019, through the Catalan crowdequity platforms, 25 startups have obtained € 17.3 million in funding.

Through Catalan crowdequity platforms a total of 25 Catalan startups has obtained 17.3 million euros of financing this 2019, according to ACCIÓ they have increased 51% more than last year (2018) with a total record of 11.4 million euros that were obtained. It should also be stressed that 17.3 million euros is the highest figure of those of the previous 6 years, since the entities in Catalonia were launched.

Crowdcube, Capital Cell and The Crowd Angel are the three crowdequity entities accredited by ACCIÓ. The crowdequity digital platforms or collective investment financing, are mainly aimed at startups and entrepreneurs. The web platform brings together investors or microinverters of all kinds and connects them with companies seeking partners to enter their society.

This 2019 only 25 Catalan companies have obtained financing from the 58 that were initially presented to the field of equity crowdfunding.

These include 25 companies such as: Bionure (1.3 million euros), Made Of Genes (1.2 million euros), Devicare (1.6 million euros), Pangea Aerospace (0.9 million euros) or Goodger (0.5 million euros).

By sectors, in the 2017-2019 period, the field of information and communications technologies has captured the highest investment volume (44%), followed by life sciences (39%) and industry (13% ).[:]