[:ca]El director de la xarxa Business Angels Network de Catalunya, Albert Colomer, va participar com a col·laborador i orador expert al programa Venture Capital & Corporate Inverstor que es va realitzar del 26 al 29 de febrer a La Salle Campus de Barcelona/ Universitat Ramon Llull.

Va ser un esdeveniment dedicat a compartir i aprendre les millors metodologies i pràctiques de la inversió de risc. L’Albert Colomer com a business angel i expert en el sector, va compartir les seves experiències i la seva visió de futur en un espai de debat, que va comptar amb el professor Jerome Engel com a moderador del programa.

Per a més informació aquí.

 [:es]El director de la red Business Angels Network de Catalunya, Albert Colomer, participó como colaborador y orador experto en el programa Venture Capital & Corporate Inverstor que se realizó del 26 al 29 de febrero en La Salle Campus de Barcelona / Universidad Ramon Llull.

Fue un evento dedicado a compartir y aprender las mejores metodologías y prácticas de la inversión de riesgo. Albert Colomer como business angel y experto en el sector, compartió sus experiencias y su visión de futuro en un espacio de debate, que contó con el profesor Jerome Engel como moderador del programa.

Para más información aquí.[:en]The director of the Business Angels Network de Catalunya network, Albert Colomer, participated as an expert collaborator and speaker in the Venture Capital & Corporate Inverstor program that took place from February 26 to 29 at La Salle Campus in Barcelona / Ramon Llull University.

It was an event dedicated to sharing and learning the best methodologies and practices of risk investment. Albert Colomer, as a business angel and an expert in the sector, shared his experiences and his vision for the future in a space for debate, which featured Professor Jerome Engel as moderator of the program.

For more information here.[:]