El passat mes de setembre Banc i Foment del Treball van signar un acord de col.laboració per ajudar als emprenedors a promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.

Aquest proper 5 de març es dura a terme una jornada adreçada a empreses amb interès a augmentar la seva presència al mercat d’Estats Units en els sectors Tecnologies de la Informació i Biotecnologia, en els Estats de Florida, North Carolina, Ohio, Virginia i South Carolina.

La inscripció a la jornada es gratuÏta, per a mes informació aquí.