[:ca]Barcelona, 25 de febrer de 2020. Business Angels Network de Catalunya a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa “Find Your Travel” una agència de viatges i distribuïdor d’allotjaments turístics espanyols a França.

Find Your Travel

A través d’una plataforma d’anuncis d’allotjaments s’aconsegueix facilitar  tot el procés per aconseguir apartaments, per al públic  francès, centrant-se en teleoperadors.

Find Your Travel, dona visibilitat a agències immobiliàries petites i mitjanes espanyoles al mercat francès, amb l’avantatge que l’emprenedor coneix als clients francesos i sap quines són les seves necessitats.

 

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

Business Angels Network de Catalunya – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com[:es]Barcelona, 25 de febrero de 2020. Business Angels Network de Catalunya a través de un convenio con Microbank, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red BANC  ha conseguido un microcrédito para la empresa “Find Your Travel” una agencia de viajes y distribuidor de alojamientos turísticos españoles en Francia.

Find Your Travel

A través de una plataforma de anuncios de alojamientos consigue facilitar todo el proceso para conseguir apartamentos, para el público francés, centrándose en teleoperadores.

Find Your Travel, da visibilidad a agencias inmobiliarias pequeñas y medianas españolas en el mercado francés, con la ventaja que el emprendedor conoce a los clientes franceses y sabe cuáles son sus necesidades.

 

Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació. A la vez, Business Angels Network de Catalunya cuenta con el respaldo de ACCIÓ y está integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN). Durante el 2018, la red Business Angels Network de Catalunya ha contribuido a capitalizar 424.000€ en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000€ de business angels y 114.000€ de los mismos promotores.

Business Angels Network de Catalunya –  BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C / Venezuela, 103, 1º piso (distrito 22 @) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 –  info@bancat.com[:en]Barcelona, February 25, 2020. Business Angels Network de Catalunya, through an agreement with Microbank, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects, with a maximum amount of € 50,000. In this case, the Business Angels Network de Catalunya network has obtained a Microcredit for the company “Find Your Travel”, a travel agency and distributor of Spanish tourist accommodation in France.

Find Your Travel

Through a platform of accommodation ads, it facilitates the entire process to obtain apartments for the French public, focusing on telemarketers.

Find Your Travel, gives visibility to Spanish small and medium-sized real estate agencies in the French market, with the advantage that the entrepreneur knows French clients and knows what their needs are.

 

About Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya was the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the Cecot and Autooocupació. At the same time, Business Angels Network de Catalunya is supported by ACCIÓ and is integrated into the Xarxa d’Inversors Privats (XIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). During 2018, the Business Angels Network de Catalunya network has contributed to capitalize € 424,000 in equity, which are divided into four operations that have mobilized € 310,000 of business angels and € 114,000 of the same promoters.

Business Angels Network de Catalunya - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C/Venezuela, 103, 1.º pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com[:]