[:ca]L’acte s’ajorna fins a una data per determinar

Durant tres dies Barcelona serà el punt de trobada d’emprenedors, inversors i responsables de l’ecosistema emprenedor Mediterrani.

La xarxa MEDANGELS va ser constituïda el passat 30 de setembre a Alexandria (Egipte).

Business Angels Network de Catalunya com a cofundador de la MEDANGELS, ha donat suport per a la creació de la xarxa, apostant per promoure la inversió entre països i la connexió entre Europa, Àfrica i l’Orient Mitjà.

Els dies 19, 20 i 21 de març tindran lloc a l’Hotel Pullman de Barcelona, diferents actes i activitats.

Dijous 19 de març tindrà lloc l’acte de benvinguda a l’esdeveniment que inclourà una presentació de start-ups amb format “elevator pitch” d’avant la UFM i la MedAngels. Com a cloenda de l’acte se celebrarà un sopar de networking.

Divendres 20 de març, durant tot el dia, tindran lloc diferents conferències i taules rodones que tractaran sobre diversos aspectes de la inversió privada.

Aquestes sessions comptaran amb la participació de representants d’institucions i organismes internacionals, així com la representació de l’European Commission.

Dissabte 21 de març, per finalitzar la trobada, se celebraran diverses reunions de treball, en les que es tractaran temes diversos que afecten a l’ecosistema inversor mediterrani.

L’objectiu d’aquestes jornades es reunir a professionals del mercat, institucions financeres i responsables polítics amb la finalitat d’estimular el coneixement mutu.

Et convidem a participar, si estàs interessat envia un correu a info@bancat.com i t’informarem.

 [:es]El acto se pospone hasta una fecha por determinar

Durante tres días Barcelona será el punto de encuentro de emprendedores, inversores y responsables del ecosistema emprendedor Mediterráneo.

La red MEDANGELS fue constituida el pasado 30 de septiembre en Alejandría (Egipto).

BANC como cofundador de la MEDANGELS, ha dado apoyo para la creación de la red, apostando por promover la inversión entre países y la conexión entre Europa, África y Oriente Medio.

Los días 19, 20 y 21 de marzo tendrán lugar en el Hotel Pullman de Barcelona, diferentes actos y actividades.

Jueves 19 de marzo tendrá lugar el acto de bienvenida al evento que incluirá una presentación de start-ups con formato “elevator pitch” delante la UFM y la MedAngels. Como cierre del acto se celebrará una cena de networking.

Viernes 20 de marzo, durante todo el día, tendrán lugar diferentes conferencias y mesas redondas que tratarán sobre diversos aspectos de la inversión privada.

Estas sesiones contarán con la participación de representantes de instituciones y organismos internacionales, así como la representación de la European Commission.

Sábado 21 de marzo, para finalizar el encuentro, se celebrarán varias reuniones de trabajo, en las que se tratarán temas diversos que afectan al ecosistema inversor mediterráneo.

El objetivo de estas jornadas es de reunir a profesionales del mercado, instituciones financieras y responsables políticos con el fin de estimular el conocimiento mutuo.

Te invitamos a participar, si estás interesado envía un correo a info@bancat.com y te informaremos.[:en]The act is postponed until a date to be determined

For three days Barcelona will be the meeting point for entrepreneurs, investors and managers of the Mediterranean entrepreneurial ecosystem.

The MEDANGELS network was established on September 30 in Alexandria (Egypt).

BANC as co-founder of MEDANGELS, has supported the creation of the network, betting on promoting investment between countries and the connection between Europe, Africa and the Middle East.

On March 19, 20 and 21, different events and activities will take place at the Pullman Hotel in Barcelona.

Thursday, March 19 will take place the act of welcoming the event that will include a presentation of start-ups with “elevator pitch” format in front of the UFM and the MedAngels. As the closing ceremony will be held a networking dinner.

Friday, March 20, throughout the day, different conferences and round tables will be held that will deal with various aspects of private investment.

These sessions will be attended by representatives of international institutions and organizations, as well as the representation of the European Commission.

Saturday, March 21, to conclude the meeting, several work meetings will be held, which will discuss various issues that affect the Mediterranean investment ecosystem.

The objective of these days is to bring together market professionals, financial institutions and policy makers in order to stimulate mutual knowledge.

We invite you to participate, if you are interested send an email to info@bancat.com and we will inform you.[:]