[:ca]

  • La xarxa Business Angels Network de Catalunya té un pool d’inversors del sector agroalimentari

Si tens un projecte del sector agroalimentari i estàs buscant finançament, estàs al lloc indicat per aconseguir-ho.

  • A Business Angels Network de Catalunya tindràs la possibilitat de presentar el teu projecte davant d’inversors del sector.
  • A més tramitem Enisa, Microcrèdits, ICF, SME…
  • Oferim formació per a emprenedors

Envia’ns un correu a info@bancat.com i ens posarem en contacte.

_____________________________________________________________________________________________________________

Alguns dels emprenedors que ja han trobat finançament amb nosaltres…

“Des del primer moment van entendre el nostre model de negoci i necessitats, ens van acompanyar en totes les fases fins a aconseguir l’objectiu plantejat. Seguirem comptant amb Business Angels Network de Catalunya, la nostra empresa creix i les seves necessitats també, cal envoltar-se d’un equip dinàmic i professional”

Orlando P. Ictiva

 

 [:es]

  • La red Business Angels Network de Catalunya tiene un pool de inversores del sector agroalimentario

 Si tienes un proyecto del sector agroalimentario y estás buscando financiación, estás en el lugar indicado para conseguirlo.
  • En Business Angels Network de Catalunya tendrás la posibilidad de presentar tu proyecto ante inversores del sector.
  • Además tramitamos Enisa, Microcréditos, ICF, SME
  • Ofrecemos formación para emprendedores
Envíanos un correo a info@bancat.com y nos pondremos en contacto.
_____________________________________________________________________________________________________________

Algunos de los emprenedores que ya han encontrado financiación con nosotros…

“Desde el primer momento entendieron nuestro modelo de negocio y necesidades, nos acompañaron en todas las fases hasta conseguir el objetivo planteado. Seguiremos contando con Business Angels Network de Catalunya, nuestra empresa crece y sus necesidades también, hace falta rodearse de un equipo dinámico y profesional”

Orlando P. Ictiva

[:]