[:ca]El dijous 14 de novembre s’ha celebrat la 19a edició de la nit de l’emprenedoria al Tecnocampus, a Mataró.

L’esdeveniment representa un punt de trobada anual d’emprenedors, start-ups i empresaris del territori. Es un marc idoni per acostar-se al ecosistema emprenedor del entorn i conèixer noves iniciatives i a les persones que les fan realitat

En la nit, s’ha realitzat el lliurament de la dinovena edició dels premis Creatic a l’emprenedoria, l’entrega al millor projecte d’emprenedoria universitària del TecnoCampus i s’ha otorgat el Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró.

El primer premic Creatic 2019 a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la tecnologia i la innovació, ha sigut Health Xcode, projecte que es tracta d’una solució per optimitzar al màxim el rendiment i millorar la salut de les persones mijançant l’anàlisi de l’ARN combinat amb intel·ligència artificial. Iniciativa que ha estat premiada amb 12.000€ i una bonificació del 50% del primer any a l’allotjament a la incubadora d’empreses del TecnoCampus.

El segon premi Creatic (6.000 € i allotjament bonificat a la incubadora) ha estat per al projecte Alta Guàrdia, un servei d’alarmes de seguretat “sharing” sense quotes fixes, ni adquisició d’equips i només pel temps que el client la necessita.

Finalment, el tercer premi Creatic (3.000 € i allotjament bonificat a la incubadora) ha estat pel projecte Transportcomparator.com, un comparador web d’empreses de transport per carretera.

Així mateix, l’Ajuntament de Mataró ha lliurat els Reconeixements a la Responsabilitat Social de les Organitzacions.

 [:es]El jueves 14 de noviembre se ha celebrado la 19ª edición de la noche del empresario en el Tecnocampus, en Mataró.

El evento representa un punto de encuentro anual de emprendedores, startups y empresarios del territorio. Es un marco idóneo para acercarse al ecosistema emprendedor del entorno y conocer nuevas iniciativas y en las personas que las hacen realidad.

En la noche, se ha realizado la entrega de la decimonovena edición de los premios Creatic al emprendimiento, la entrega al mejor proyecto de emprendimiento universitaria del TecnoCampus y se ha otorgado el Premio Creatic al mejor proyecto emprendedor de alumnos de FP de los centros educativos de Mataró.

El primer Premio Creatic 2019 a la mejor iniciativa empresarial en el ámbito de la tecnología y la innovación, ha sido Health Xcode, proyecto que se trata de una solución para optimizar al máximo el rendimiento y mejorar la salud de las personas mediante el análisis del ARN combinado con inteligencia artificial. Iniciativa que ha sido premiada con 12.000 € y una bonificación del 50% del primer año al alojamiento en la incubadora de empresas del TecnoCampus.

El segundo premio Creatic (6.000 € y alojamiento bonificado en la incubadora) ha sido para el proyecto Alta Guardia, un servicio de alarmas de seguridad “sharing” sin cuotas fijas, ni adquisición de equipos y sólo por el tiempo que el cliente la necesita.

Finalmente, el tercer premio Creatic (3.000 € y alojamiento bonificado en la incubadora) ha sido para el proyecto Transportcomparator.com, un comparador web de empresas de transporte por carretera.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mataró ha entregado los Reconocimientos a la Responsabilidad Social de las Organizaciones.[:]