[:ca]Els Premis EmprenedorXXI obren convocatòria per impulsar les empreses més innovadores d’Espanya i Portugal, en la que serà la 13a edició de l’esdeveniment organitzat per CaixaBank i Enisa.

CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través d’Enisa, convoquen els Premis EmprenedorXXI, una iniciativa que té l’objectiu de contribuir al desenvolupament de joves empreses innovadores amb un alt potencial de creixement. Des que es van crear el 2007, aquests guardons s’han convertit en un reconeixement consolidat al territori i de referència per a start-ups d’Espanya i a partir de l’any 2018 també a Portugal.

Fins al 4 de desembre, els interessats a participar-hi poden presentar una candidatura a través de la pàgina web www.emprendedorXXI.es/ca. Els premis s’adrecen a empreses innovadores d’Espanya i Portugal amb menys de tres anys d’activitat.

En aquesta edició, es guardonaran les millors empreses dels sectors AgroFood (indústria agroalimentària), Health (salut), Sènior (serveis per a gent gran), Mobility (solucions de mobilitat), PropTech (serveis per al sector immobiliari) i Impact (projectes d’impacte social), que rebran una dotació econòmica de 15.000 euros.

Els guardons reben el suport de les divisions de CaixaBank especialitzades en cadascun d’aquests sectors: AgroBank (sector agrari i agroalimentari), CaixaBank Family Sènior (productes i serveis financers per a la tercera edat), CaixaBank Payments & Consumer (mitjans de pagament i finançament al consum) i MicroBank (banc social de CaixaBank).

A més, Enisa ofereix a tots els participants en aquests Premis la possibilitat d’accedir al seu finançament dirigit a l’emprenedoria innovadora, a través del préstec participatiu, mitjançant les diferents línies de finançament: Joves Emprenedors, Emprenedors i Creixement.

L’any 2019, el pressupost, que ascendeix a un total de 98,5 milions d’euros, donarà cobertura a més de 600 projectes empresarials, el que suposarà una inversió induïda de 214,2 milions d’euros. D’altra banda, es lliuraran un total de 19 premis a les empreses amb més impacte en la seva àrea de procedència: 17 a Espanya (un per comunitat autònoma) i 2 a Portugal (zona nord-centre i Lisboa-sud i illes), que rebran 5.000 euros.

 

Viatges a Silicon Valley i Cambridge

 

A més del premi econòmic, els guanyadors d’ambdues categories (sectorial i territorial) i els finalistes de la categoria sectorial tindran accés a un programa d’acompanyament internacional que els portarà, en funció del seu perfil, a Silicon Valley, per participar en un programa organitzat per Esade en col·laboració amb la Singularity University, o a la Universitat de Cambridge (Regne Unit), on s’imparteix un prestigiós curs internacional de creixement empresarial per a start-ups, Ignite Fast Track.

Així mateix, la convocatòria té el suport i la col·laboració d’entitats internacionals com l’Ambaixada d’Israel a Espanya o l’Agência Nacional de Inovação de Portugal, que mitjançant BFK Awards atorgarà un accèssit a la innovació a una start-up portuguesa.

 

12 anys de trajectòria: més de 5 milions en premis i prop de 7.000 participants

 

Des que es van crear el 2007, Enisa i CaixaBank han invertit 5,2 milions d’euros en premis i accions d’acompanyament, de les quals s’han beneficiat 360 empreses. Durant la seva història, prop de 7.000 empreses de nova creació han participat en aquestes convocatòries i, cada any, més de 400 empresaris, inversors i representants d’entitats vinculades a l’emprenedoria hi han col·laborat com a integrants de diversos comitès i jurats.

Els Premis EmprenedorXXI es lliuraran en el marc de les jornades “DayOne Innovation Summits”, que reuniran en cada territori els principals players de l’ecosistema emprenedor, tecnològic i inversor.

Aquestes trobades es faran durant el primer quadrimestre del 2020 a cadascuna de les comunitats autònomes d’Espanya i a Portugal i conjugaran tallers, masterclass, ponències i taules rodones, en què s’explicaran les noves tendències del sector i peculiaritats de cada zona i també s’exposaran casos d’èxit.

Si tens una startup innovadora a Espanya o Portugal amb menys de tres anys d’activitat, pots presentar una candidatura per participar als premis fins al 4 de desembre.

Per fer-ho, clica aquí.[:es]Los Premios EmprendedorXXI abren convocatoria para impulsar las empresas más innovadoras de España y Portugal, en la que será la 13ª edición del evento organizado por CaixaBank y Enisa.

CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa, convocan los Premios EmprendedorXXI, una iniciativa que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento. Desde su creación en 2007, estos galardones se han convertido en un reconocimiento consolidado en el territorio y de referencia para start-ups de España y a partir de 2018 también en Portugal.

Hasta el 4 de diciembre, los interesados en participar pueden presentar su candidatura a través de la página web www.emprendedorXXI.es. Los premios van dirigidos a empresas innovadoras de España y Portugal con menos de tres años de actividad.

En esta edición, se galardonará a las mejores empresas de los sectores AgroFood (industria agroalimentaria), Health (salud), Sénior (servicios para gente mayor), Mobility (soluciones de movilidad), PropTech (servicios para el sector inmobiliario) e Impact (proyectos de impacto social), las cuales recibirán una dotación económica de 15.000 euros.

Los galardones cuentan con el apoyo de las divisiones de CaixaBank especializadas en cada uno de estos sectores: AgroBank (sector agrario y agroalimentario), CaixaBank Family Sénior (productos y servicios financieros para la tercera edad), CaixaBank Payments & Consumer (medios de pago y financiación al consumo) y MicroBank (banco social de CaixaBank).

Además, Enisa ofrece a todos los participantes en estos Premios la posibilidad de acceder a su financiación dirigida al emprendimiento innovador, a través del préstamo participativo, mediante sus diferentes líneas de financiación: Jóvenes Emprendedores, Emprendedores y Crecimiento.

En 2019, el presupuesto, que asciende a un total de 98,5 millones de euros, dará cobertura a más de 600 proyectos empresariales, lo que supondrá una inversión inducida de 214,2 millones de euros. Por otro lado, se entregarán un total de 19 premios a las empresas con mayor impacto en su área de procedencia: 17 en España (uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal (zona norte-centro y Lisboa-sur e Islas), que recibirán 5.000 euros.

 

Viajes a Silicon Valley y Cambridge

 

Además del premio económico, los ganadores de ambas categorías (sectorial y territorial) y los finalistas de la categoría sectorial tendrán acceso a un programa de acompañamiento internacional que les llevará, en función de su perfil, a Silicon Valley, para participar en un programa organizado por Esade, en colaboración con la Singularity University, o a la Universidad de Cambridge (Reino Unido), donde se imparte un prestigioso curso internacional de crecimiento empresarial para start-ups, Ignite Fast Track.

Asimismo, la convocatoria cuenta con el apoyo y colaboración de entidades internacionales como la Embajada de Israel en España o la Agência Nacional da Inovaçao de Portugal, que a través de BFK Awards, otorgará un accésit a la innovación a una start-up portuguesa.

 

12 años de trayectoria: más de 5 millones en premios y cerca de 7.000 participantes

 

Desde su creación en 2007, Enisa y CaixaBank han invertido 5,2 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento, de las cuales se han beneficiado 360 empresas. A lo largo de su historia cerca de 7.000 empresas de nueva creación han participado en estas convocatorias y cada año, más de 400 empresarios, inversores y representantes de entidades vinculadas al emprendimiento han colaborado como integrantes de diversos comités y jurados.

Los Premios EmprendedorXXI se entregarán en el marco de las jornadas “DayOne Innovation Summits”, que reunirán en cada territorio a los principales players del ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor.

Estos encuentros se realizarán a lo largo del primer cuatrimestre de 2019 en cada una de las comunidades autónomas de España y en Portugal y conjugarán workshops, masterclass, ponencias y mesas redondas, en los que se explicarán las nuevas tendencias del sector, peculiaridades de cada zona y se expondrán casos de éxito.

Si tienes una startup innovadora en España o Portugal con menos de tres años de actividad, puedes presentar una candidatura para participar en los premios hasta el 4 de diciembre.

Para ello, pulsa aquí.

 [:]